עדכונים לשבוע הקרוב: 25-29/10
מענה טלפוני במיח"ם תמיכה טכנית במוודל תמיכה בסיסמאות ודוא"ל
לשליחת פנייה לחצו
יום א' – 8:00 – 12:00
יום ג' – 12:30 – 16:30 
יום ה' – 15:00 – 19:00 
לשחזור סיסמה למוודל 
פנו למנהל הסטודנטים
08-6402795
08-6402753
08-6842863
נא לא לשלוח פניות בנושא 
סיסמאות ודוא"ל
לטיפול בדוא"ל של המכללה
שלחו מייל - Tech_supp@kaye.ac.il