יום ב' ויום ד' - 13:00-09:00
23.11.2020
תמיכה טלפונית במודל תמיכה טכנית במוודל תמיכה בסיסמאות ודוא"ל
בימים א',ג' ו-ה': 08-6402753
לשליחת פנייה לחצו

יום א' – 9:00 – 14:00

יום ג' – 9:00 – 19:00 

לשחזור סיסמה למוודל/מכלול
פנו למנהל הסטודנטים/השתלמויות/מכינה
08-6402795

יום ה' -11:00 - 15:00

08-8608965- 'בימים ב' ו-ד
נא לא לשלוח פניות בנושא 
סיסמאות ודוא"ל
לטיפול בדוא"ל של המכללה
שלחו מייל - Tech_supp@kaye.ac.il